Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Mars 2024

PBB

Tremujori 4 - 2023

Import/Eksport

Mars 2024

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2023

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

19
Pri

Strukturat Akomoduese, Shkurt 2024

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 23,7 %, në krahasim me Shkurt 2023. Treguesit e tjerë paraqiten si  më poshtë: numri i vizitorëve rezident ka rën…
17
Pri

Tregtia e Jashtme, Mars 2024

Në Mars 2024 eksportet e mallrave arritën vlerën 33 mld lekë, duke u ulur me -21,0 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur m…
17
Pri

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2024

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2024 është 2,4 %.
08
Pri

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2024

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2024, arriti 117,3 kundrejt muajit Dhjetor 2020. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Mars …
02
Pri

Produkti i Brendshëm Bruto, T4 - 2023

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2023 vlerësohet me rritje prej 3,80 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2022.

Kalendari i publikimeve

23
Pri

Llogarite e flukseve te materialeve mjedisore

Viti 2022
Instituti i Statistikave
24
Pri

Taksat Mjedisore

Viti 2022
Instituti i Statistikave
25
Pri

Levizjet e shtetasve

Mars 2024
Instituti i Statistikave
26
Pri

Statistikat e krimeve

Viti 2023
Instituti i Statistikave
29
Pri

Aksidentet Rrugore

Mars 2024
Instituti i Statistikave