Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2023

PBB

Tremujori 4 - 2022

Import/Eksport

Prill 2023

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

02
Qer

Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2023

Popullsia e Shqipërisë më 1 janar 2023 rezulton 2.761.785 banorë, duke pësuar një rënie me 1,1 %, krahasuar me 1 janar 2022.
01
Qer

Regjistrat e Biznesit, 2022

Statistikat zyrtare bazuar në regjistrat e biznesit i shërbejnë të gjithë komunitetit të biznesit, politikë-bërësve si edhe akademikëve për të analizuar situatë…
31
Maj

Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2020

Në vitin 2020, vlera e shtuar bruto arriti në 1.444.591 milionë lekë. Në vlerën e shtuar bruto, Sektori i Administratës Publike (S.13) shënoi rritje në terma no…
30
Maj

Lejet e Ndërtimt, T1 - 2023

Në tremujorin e parë 2023 janë miratuar gjithsej 429 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 397 leje të miratuara në tremujorin e parë 2022, duke shënuar një r…
26
Maj

Shkaqet e Vdekjeve, 2022

Numri i vdekjeve të regjistruara në Shqipëri gjatë vitit 2022, është 23.998, duke shënuar një rënie prej 21,3 % vdekje më pak, krahasuar me vitin e kaluar.

Kalendari i publikimeve

05
Qer

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa

T1-2023
Instituti i Statistikave
06
Qer

Indeksi i Çmimeve të Importit

T1-2023
Instituti i Statistikave
06
Qer

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T1-2023
Instituti i Statistikave
08
Qer

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Maj 2023
Instituti i Statistikave
09
Qer

Tregues të shëndetit financiar

Prill 2023
Banka e Shqipërisë