Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2017

Në tremujorin e dytë 2017, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 57,3 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë në rritje, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2016, punësimi u rrit me 3,4 %. Në terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2017, punësimi pësoi një rritje prej 1,8 %...shkarkoni materialin PDF

ATFP T2 2017

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat e ATFP dhe të Dhënave Administrative


Publikimi i rradhës do të jetë

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T3 - 2017

  
logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al 

 

Shkarkoni këtë libër