Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1-2017

Në tremujorin e parë 2017, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 56,3 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë në rritje: krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2016, punësimi u rrit me 3,5 %. Ndërsa në terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2016, punësimi pësoi një rritje të lehtë prej 0,2 %...shkarkoni materialin në PDF

atfp 1-17

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat e ATFP dhe të Dhënave Administrative


Publikimi i rradhës do të jetë

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T2 - 2017

  
logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al 

Shkarkoni këtë libër