Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T4 - 2016

Në tremujorin e katërt 2016, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 56,2 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë në rritje: krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2015, punësimi u rrit me 5,8 %. Ndërsa në terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2016, punësimi u ul me 1,4 %...shkarkoni materialin PDF

graf ATFP t4-2016

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat e ATFP dhe të Dhënave Administrative


Publikimi i rradhës do të jetë

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2017

  
logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al 

Shkarkoni këtë libër