Njoftim per Media - Tregtia e Jashtme 2012-2016

Eksportet shqiptare në pesë vitet e fundit  (2012-2016) kanë ndjekur një trend rritës, duke përjashtuar vitin 2015, në të cilin ato kanë pësuar ulje. Rritja mesatare e eksporteve rezulton me 4,6 %. Nga ana tjetër, importet gjatë këtij 5 vjeçari kanë shfaqur një ecuri të luhatshme e cila ka rezultuar në një rritje mesatare 1,4 %. Defiçiti tregtar është përmirësuar, duke shënuar ulje mesatare vjetore me 0,2 % ...shkarkoni njoftimin për media në PDF

 

 

logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Shkarkoni këtë libër