Njoftim për media - Tregtia e jashtme e mallrave sipas karakteristikave të ndërmarrjeve, 2012 - 2016

Eksportet përgjatë periudhës 2012-2016 janë rritur mesatarisht me 4,6 %, ndërkohë numri i ndërmarrjeve eksportuese është rritur mesatarisht  me 7,2 %. Nga ana tjetër importet janë rritur mesatarisht me 1,4 %, dhe  numri i ndërmarrjeve që kryejnë këtë aktivitet është rritur mesatarisht me 6,2 % ...shkarkoni njoftimin për media në PDF  

Grag TJ sipas karaktetistikave te ndermarjeve 2012-2016

 

 

logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Shkarkoni këtë libër