Statistikat e transportit, Qershor 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2017 është 326 mijë ton. Krahasuar me Qershor 2016, ky tregues është rritur me 2,8 %.

Në gjashtëmujorin e parë 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.947 mijë ton, duke u rritur me 6,8 %, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit 2016.

Porti i Durrësit zë 92,0 %, të gjithë mallrave të ngarkuara/shkarkuara në të gjitha portet ...shkarkoni materialin PDF

graf transporti qershor 2017

 

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat

Publikimi i rradhës do të jetë

Statistikat e Transportit, Korrik 2017 

   

logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

 

Shkarkoni këtë libër