Statistikat e Transportit, Korrik 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Korrik 2017 është 372 mijë ton. Krahasuar me Korrik 2016, ky tregues është rritur me 24,6 %.

 

Në shtatëmujorin e 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 2.319 mijë ton, duke u rritur me 9,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

 

Porti i Durrësit zë 88,0 %, të të gjithë mallrave të ngarkuara/shkarkuara në të gjitha portet. ....shkarkoni materialin PDF 

 graf, transporti korrik 2017

 

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat

Publikimi i rradhës do të jetë

Statistikat e Transportit, Gusht 2017 

   

logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

Shkarkoni këtë libër