Shkaqet e Vdekjeve, 2016

Numri i vdekjeve në 2016 në Shqipëri është 21.388, duke rezultuar me një normë vdekshmërie prej 74,3 për 10.000 banorë. Në numrin e vdekjeve gjatë vitit 2016, femrat zënë 47,2 % dhe meshkujt 52,8 %. Krahasuar me vitin 2015 numri i vdekjeve ka rënë me 4,6 %...shkarkoni materialin PDF

graf shkaqet e vdeksjes

 

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat 

Publikimi i rradhës do të jetë

Shkaqet e Vdekjeve, 2017
  
logo instat
 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al 

 

Shkarkoni këtë libër