Tregtia me Pakicë, T4 - 2016

Në tremujorin e katërt 2016, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 8,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2015 dhe 3,6 %, krahasuar me tremujorin paraardhës. Ndërkaq, në grupin e Tregtisë me Pakicë, pa përfshirë këtu Tregtinë me Pakicë të Hidrokarbureve, ky indeks ka pësuar një rritje prej 7,2 %, kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm...shkarkoni materialin në PDF

Graf treftia me pakice t4 2016

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Tregtia me Pakicë T1 - 2017


logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark , nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

Shkarkoni këtë libër