Tregtia me Pakicë, T1-2017

Në tremujorin e parë 2017, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë është rritur 2,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht është ulur 3,5 %...shkarkoni materialin në PDF

tp 1-17

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Tregtia me Pakicë T2 - 2017


logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark , nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Shkarkoni këtë libër