Statistikat afatshkurtra - Shërbimet, T1 - 2017

Treguesit kryesorë tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: tregti, transport, magazinim dhe postë; hotele; informacioni dhe komunikacioni; aktivitete të arkitekturës dhe inxhinierike; agjenci udhëtimi,  në tremujorin e parë 2017 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë ...shkarkoni materialin PDF

graf ATN t1 2017

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Statistikat afatshkurtra - Shërbimet, T2 - 2017


logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark , nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

 

Shkarkoni këtë libër