Statistikat afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T1 - 2017

Treguesit kryesorë tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: industri (industri nxjerrëse dhe industri përpunuese); energji elektrike, gaz, avull; furnizimi me ujë, trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve; ndërtim,  në tremujorin e parë 2017 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë ...shkarkoni materialin PDF

graf atn, te mirat, t1 2017

 

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Statistikat afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T2 - 2017


logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark , nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

 

 

Shkarkoni këtë libër