Statistikat afatshkurtra, T4 - 2016

Indekset e treguesve kryesorë në statistikat afatshkurtra, në tremujorin e katërt 2016 (periudhë bazë 2010=100), paraqiten si më poshtë:

Indeksi i shifrës së afarizmit në volum arriti 133,4 duke pasqyruar rritje 1,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues u rrit 4,0 % krahasuar me tremujorin paraardhës;...shkarkoni materialin në PDF

Graf Statistikat Afatshkurtra T4 2016

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat

Publikimi i rradhës do të jetë

Statistikat Afatshkurtra, T1 - 2017

logo instat 


Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

 

 

Shkarkoni këtë libër