Statistika mbi Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, 2015

Statistikat për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), në Shqipëri për vitin 2015, shprehin se:

99,9 % të ndërmarrjeve aktivee zënë NVM. Sektori i tregtisë mbizotëron në numrin e ndërmarrjeve aktive me 43,1 %, i ndjekur nga sektori i shërbimeve të tjera me 19,3 %. Përqindjen më të ulët e ka sektori i industrisë nxjerrëse me 0,6 % dhe sektori i energjisë elektrike, ujit dhe menaxhimit të mbetjeve me po 0,6 %...shkarkoni materialin në PDF

graf sme 2015

 

Publikimi i rradhës do të jetë

Statistika mbi Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, 2016


logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark , nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

Shkarkoni këtë libër