Tregtia me Pakicë, T3-2016

Në tremujorin e tretë 2016, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 6,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Ndërkaq, në grupin e Tregtisë me Pakicë, pa përfshirë këtu Tregtinë me Pakicë të Hidrokarbureve, ky indeks ka pësuar një rritje prej 8 %, kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm...lexoni më shumë

Tregtia me pakice t3-16

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Tregtia me pakicë T4 - 2016


logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark , nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Shkarkoni këtë libër