Statistikat Afatshkurtra, T3 - 2016

INSTAT publikon "Statistikat afatshkurtra të ndërmarrjeve ekonomike" për tremujorin e tretë 2016. Anketa mbulon aktivitetet: "Industri" (përfshirë Industri nxjerrëse dhe Industri përpunuese), "Energji elektrike, gaz, avull", "Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë", "Ndërtim", dhe "Shërbime" (ku përfshihen Tregti, Transport dhe magazinim, Hotele, Informacion dhe komunikacion, Aktivitete arkitekture dhe inxhinierike, Agjenci udhëtimi)...lexoni më shumë

ATN T3-2016

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat

Publikimi i rradhës do të jetë

Statistikat Afatshkurtra, T4 - 2016

logo instat 


Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

 

Shkarkoni këtë libër