Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa), T2-2017

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e dytë 2017 arriti 103,0 kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim, për tremujorin e dytë 2017 është 0,8 %, ndërkohë që ndryshimi tremujor është 0,1 %...shkarkoni materialin PDF

IKN T2 2017

 

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat

Raporti i Cilësisë

/media/401248/ikn_esms_format_alb_3.pdf  

 

Publikimi i rradhës do të jetë

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T3 - 2017


logo instat

 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

 

Shkarkoni këtë libër