Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2017

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2017 është 3,7 %. Ky ndryshim, është ndikuar kryesisht nga rritja vjetore e çmimeve të grupit "ushqime dhe pije joalkoolike" me 8,8 %, pasuar nga grupet "mallra dhe shërbime të ndryshme" me 3,1 %, "qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji" me 1,8 %, "argëtim dhe kulturë" me 1,6 %, etj. Ndërsa, çmimet e grupit "veshje dhe këpucë" u ulën me 2,4 %, pasuar nga grupi "mobilje shtëpie dhe mirëmbajtje" me 1,4 %...shkarkoni materialin PDF

hick qershor 2017

 

Raporti i cilësisë


/al/rreth-nesh/cil%C3%ABsia-statistikore/raportet-e-cilesise.aspx

 


Publikimi i rradhës do të jetë


Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2017

 

 

Shkarkoni këtë libër