Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2017

Ndryshimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit në Mars 2017 është 3,8 %. Ky ndryshim, është ndikuar kryesisht nga rritja vjetore e çmimeve të grupit "Ushqime dhe pije joalkoolike" me 8,5 %, pasuar nga grupet "Mallra dhe shërbime të ndryshme" me    3,4 %, "Transport" me 3,2 %, "Argëtim dhe kulturë" me 2,5 %, etj...shkarkoni materialin PDF

graf hick mars 2017

Raporti i cilësisë


/al/rreth-nesh/cil%C3%ABsia-statistikore/raportet-e-cilesise.aspx

 


Publikimi i rradhës do të jetë


Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2017

 

Shkarkoni këtë libër