Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2016

Në tremujorin e katërt të vitit 2016, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 100,5 kundrejt vitit 2010. Indeksi i Çmimeve të Prodhimit u rrit përkatësisht me 0,9 %, në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2015 dhe 1,4 % në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2016...shkarkoni materialin në PDF

Graf ICP, T4 2016

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2017

logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al 

 

 

Shkarkoni këtë libër