Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2017

Në tremujorin e dytë të vitit 2017, Indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 101, 6 kundrejt vitit 2010. Indeksi i çmimeve të prodhimit u rrit përkatësisht me 2,0 %, në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2016 dhe u ul me 0,8 %, në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2017...shkarkoni matrialin PDF

ICP T2 2017

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2017

logo instat

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

Shkarkoni këtë libër