Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2017, arriti 102,4 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Qershor 2017 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit është 2,2 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,2 %...shkarkoni materialin pdf

 graf ick qershor 2017

Raporti i cilësisë


/al/rreth-nesh/cil%C3%ABsia-statistikore/raportet-e-cilesise.aspx

 

Tabelat


Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë


Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrrik 2017

 

Shkarkoni këtë libër