Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2017, arriti 104,7 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Mars 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 0,3 %...shkarkoni materialin PDF

graf ick mars 2017

 

Raporti i cilësisë


/al/rreth-nesh/cil%C3%ABsia-statistikore/raportet-e-cilesise.aspx

 

Tabelat


Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë


Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2017

 

 

Shkarkoni këtë libër