Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2017, arriti 103,7  kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Janar 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,8 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,5 %...lexoni më shumë

ick janar 17

Raporti i cilësisë


/al/rreth-nesh/cil%C3%ABsia-statistikore/raportet-e-cilesise.aspx

 

Tabelat


Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë


Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2017

Shkarkoni këtë libër