Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2017, arriti 103,7  kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Janar 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,8 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,5 %...lexoni më shumë

ick janar 17

Tabelat


Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2017


logo instat

 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

Shkarkoni këtë libër