Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2017, arriti 102,7 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në Gusht 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 1,6 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,0 %...shkarkoni materialin PDF

ick gusht 2017

 

 

Raporti i cilësisë


/al/rreth-nesh/cil%C3%ABsia-statistikore/raportet-e-cilesise.aspx

 

Tabelat


Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë


Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2017

 

 

 

Shkarkoni këtë libër