Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T4 - 2016

Indeksi i kushtimit në ndërtim, në tremujorin e katërt 2016 arriti 102,7 kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim, për tremujorin e katërt 2016 është 0,4 %, ndërkohë që ndryshimi tremujor është 0,2 %...shkarkoni materialin në PDF

IKN T4-16

Tabelat

Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T1 - 2017


logo instat

 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Shkarkoni këtë libër