Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2016

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2016, arriti 102,2  kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Dhjetor 2016 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,2 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,0 % ...lexoni më shumë

ick dhjetor 16 graf

Tabelat


Për më shumë informacion konsultohuni me tabelat


Publikimi i rradhës do të jetë

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2017


logo instat

 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Shkarkoni këtë libër