Kultura

Statistikat e kulturës përmbajnë të dhëna statistikore lidhur me aktivitetet kulturore të teatrove, galerive, kinemave, muzeve, bibliotekave, baletit, ansamblit, qendrës kulturore të fëmijëve si dhe përmban të dhëna për numrin e shfaqjeve dhe vizitorëve në këto institucione arti.

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Statistikat e Kulturës, T1 - 2021

Kalendari

DataStatistikaPeriudha
24-06-2021 Statistikat e Kulturës2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Kulturë

Në institucionet qëndrore të artit përfshihen: Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor (TKOBAP), Teatri Kombëtar (TK), Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” (TKEKS), Galeria Kombëtare e Arteve (GKA), Cirku Kombëtar (CK), Arkivi Qendror Shqiptar i Filmit (AQSHF), Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK), Qendra Kombëtare Kulturore për Fëmijë  dhe Teatri i Kukullave  (QKKFTK), Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit (ZSHDA), Muze, Parqe Arkeologjike dhe Kala.