Tregtia e jashtme sipas karakteristikave të ndërmarrjeve, 2012-2016

Eksportet përgjatë periudhës 2012-2016 janë rritur mesatarisht me 4,6 %, ndërkohë numri i ndërmarrjeve eksportuese është rritur mesatarisht  me 7,2 %. Nga ana tjetër importet janë rritur mesatarisht me 1,4 %, dhe  numri i ndërmarrjeve që kryejnë këtë aktivitet është rritur mesatarisht me 6,2 %.

Publikimi i radhës
Tregtia e jashtme sipas karakteristikave të ndërmarrjeve, 2013-2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al