Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2016

Gjatë vitit 2016, vlera e shtuar bruto nominale u rrit me 2,5 %, krahasuar me vitin 2015. Kontributin më të lartë në këtë rritje e ka dhënë Sektori Jo-Financiar (S.11) me 1,31 pikë përqindje dhe Sektori i Familjeve (S.14) me 1,00 pikë përqindje. Kontributin më të ulët e ka dhënë sektori Financiar me -0,25 pikë përqindje.

Publikimi i radhës
Llogaritë Vjetore sipas Sektorëve Institucionalë, 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al