Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr III 2014

Në tremujorin e tretë 2014 ndryshimi tremujor i indeksit është 0,1 %.

Në tremujorin e tretë 2014, indeksi i kushtimit në ndërtim (për banesa) arriti 102,1 % kundrejt tremujorit të parë 2011 (Tremujori i parë 2011=100).

Në tremujorin e tretë 2014 ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim (për banesa) është 0,5 %. Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2013 rritjen më të madhe e ka patur grupi "Shpenzime page" me 1,1 % duke u ndjekur nga "Shpenzime transporti" me 0,5 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, Tr IV 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al