Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2017

Në tremujorin e katërt të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 102,8, duke shënuar rritje me 2 %, në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2016 dhe me 1,7 %, në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2017.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al