Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 3, 2014

Në tremujorin e tretë 2014 ndryshimi tremujor i indeksit është 0,1 %.

Në tremujorin e tretë 2014 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Prodhimit është 0,3 %. Rritjen më të lartë e kanë shënuar çmimet e prodhimit në seksionet: " Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve" me 3,1 % dhe "Industri nxjerrëse" me 1,9 %. Çmimet më të ulëta vërehen në seksionin "Industri përpunuese", e cila shënon një ulje vjetore 0,1 %.

Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2013, çmimet e prodhimit të produkteve për eksport kanë shënuar rritje me 1,0 %. Çmimet e prodhimit të produkteve vendase shënuan një rritje prej 0,2 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 4, 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al