Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.829.741
banorë1 Janar 202107/05/2021
Shkalla e punësimit51,9 %Tremujori 1 - 202111/06/2021
Paga mesatare mujore 56.019lekëTremujori 1 - 2021  11/06/2021
Paga minimale30.000lekë Tremujori 1 - 2021 11/06/2021
Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)103.5Tremujori 1 - 2021 16/06/2021
Numri i ndërmarrjeve ekonomike166.38620202/6/2021
Numri i lejeve të ndërtimit347leje ndërimiTremujori 2 - 202130/08/2021
 Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 1.646.963personaKorrik 202123/08/2021
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,7201905/10/2020
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 82.235lekë201905/10/2020
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 27.849lekë201914/05/2021
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 83,3 %%202002/04/2021

Lista me treguesit kryesorë