Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.845.955 banorë1 Janar 202026/3/2020
Shkalla e punësimit 51,7 %Tremujori 2 - 202010/9/2020
Paga mesatare mujore 54.149lekëTremujori 2 - 202010/9/2020
Paga minimale  26.000lekëTremujori 2 - 202010/9/2020
Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)100,8Tremujori 2 - 202015/9/2020
Numri i ndërmarrjeve ekonomike162.34220191/6/2020
Numri i lejeve të ndërtimit209leje ndërimiTremujori 2 - 202031/08/2020
Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 604.703personaShtator 202023/10/2020
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,7201905/10/2020
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 82.235lekë201905/10/2020
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 26.144lekë 2017-201816/12/2019
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 82,2%2018-201915/11/2019

Lista me treguesit kryesorë