Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.845.955 banorë1 Janar 202026/3/2020
 Shkalla e punësimit 52,0 %Tremujori 4 - 202012/03/2021
Paga mesatare mujore 54.951lekëTremujori 4 - 2020 12/03/2021
 Paga minimale  26.000lekëTremujori 4 - 2020 12/03/2021
Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)126,4Tremujori 4 - 2020 12/03/202
Numri i ndërmarrjeve ekonomike162.34220191/6/2020
Numri i lejeve të ndërtimit306leje ndërimiTremujori 4 - 202026/02/2021
 Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 394.478personaMars 202123/04/2021
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,7201905/10/2020
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 82.235lekë201905/10/2020
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 26.144lekë 2017-201816/12/2019
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 83,3 %%202002/04/2021

Lista me treguesit kryesorë