Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.845.955 banorë1 Janar 202026/3/2020
Shkalla e punësimit 53,2 %Tremujori 3 - 202010/12/2020
Paga mesatare mujore 52.815lekëTremujori 3 - 202010/12/2020
Paga minimale  26.000lekëTremujori 3 - 202010/12/2020
Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)125,3Tremujori 3 - 202015/12/2020
Numri i ndërmarrjeve ekonomike162.34220191/6/2020
Numri i lejeve të ndërtimit262leje ndërimiTremujori 3 - 202027/11/2020
 Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 442.966personaDhjetor 202023/12/2020
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,7201905/10/2020
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 82.235lekë201905/10/2020
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 26.144lekë 2017-201816/12/2019
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 82,2%2018-201915/11/2019

Lista me treguesit kryesorë