Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.793.592banorë1 Janar 202215/04/2022
 Shkalla e punësimit54,2 %Tremujori 1 - 2022 10/06/2022
 Paga mesatare mujore 59.242lekë Tremujori 1 - 2022 10/06/2022
Paga minimale30.000lekë Tremujori 1 - 2022 10/06/2022
Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)108,8Tremujori 1 - 202215/06/2022
 Numri i ndërmarrjeve ekonomike181.54920211/6/2022
Numri i lejeve të ndërtimit397leje ndërimiTremujori 1 - 202230/05/2022
 Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 1.359.501personaQershor 202225/07/2022
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,6202004/10/2021
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 83.475lekë202004/10/2021
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 30.169lekë202022/12/2021
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 88,3%202113/12/2021

Lista me treguesit kryesorë