Vende të lira pune

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele