Procedura prokurimi

Njoftim

Njoftim paraprak për tender

Objektivi i përgjithshëm i projektit është që të asistojë INSTAT në përgatitjen dhe zbatimin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020 duke ofruar ekspertizë dhe ngritje të kapaciteteve për çështjet metodologjike të zbatimit të Cens-it 2020, si dhe menaxhimin, organizimin, tabelimin, analizimin dhe shpërndarjen e rezultatetve të Censit 2020.

Bid 1 Mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të Cens-it të Popullsisë dhe Banesave 2020, Shqipëri

Bid 2 Mbështetje për zbatimin e aktiviteteve të Cens-it të Popullsisë dhe Banesave 2020, Shqipëri

*****

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for “Equipment for data center and network, and installation”, for the project funds: Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center", in Tirana, Albania.

The project is financially supported by the Government of Sweden represented by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Tender Notification BID 1

Tender documents servers (eng)

CLARIFICATIONS FOR TENDER DOCUMENTS

CLARIFICATIONS FOR TENDER DOCUMENTS

Appendix 4 Clarifications for Tender documents

Appendix 5  Modifications on Tender Documents

*****

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for “Security systems”, consisting of 2 lots: Lot 1- "Electronic door lock with keypad for server room + complete electronic access control system", and Lot 2- “Video surveillance systems”, in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under the project: Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center,  with  Sida contribution nr: 55020289.

Bidding Documents_Bid_Security_Systems (eng)

Tender_Notification_Security_Systems

Lot 2: Video surveillance systems

Lot 1 Cancellation notification   Electronic door

*****

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for Bid 4: “PC for training centre” in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under the project: Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center,  with  Sida contribution nr: 55020289.

Tender_Notification

Bidding Document for Procurement of Goods

Award Notice BID 4 PC for training center

*****

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin e pajisjeve të IT-së dhe ngritjen e qendrës së trajnimit, “Sida contribution nr: 55020289””, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Konsumable (pjesë ndërrimi) për pajisjet e dhomës së serverave”.

Njoftim për tender

DST Instat - SIDA spare parts July 2018

*****

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for “Security systems Lot 1: Electronic door lock with keypad for server room + complete electronic access control system", in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under the project: Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center,  with  Sida contribution nr: 55020289.

Tender_Notification

Bidding Document for Procurement of Goods

Contract Award Notice Security systems –Lot 1: Electronic door lock with keypad for server room + complete electronic access control system

*****

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for Bid 2: “Training centre equipment, AC and fire protection”

-           Lot 2: Fire Detection System;

-           Lot 3: Projector;

-           Lot 4: HDD, TV, WebKonf,

in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under the project: Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training centre, with  Sida contribution nr: 55020289.

Tender_Notification

Bidding Document for Procurement of Goods

Notification for cancelation of the tender procedure