Koordinator për të Drejtën e Informimit:

Altin Xhikneli

Orari i punës: 08:00 - 16:30 / E hënë- E enjte

08:00 - 14:00 / E premte

                           
Instituti i Statistikave

E-mail:  axhikneli@instat.gov.al  

E-mail:  info@instat.gov.al  

Telefon: +(355) 42222411 / 177

Telefon: +(355) 42222411 / 185

Bul. "Zhan D'ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri