Quiz-i i EUROSTAT

Testoni njohuritë tuaja rreth të dhënave Europiane në nëntë fusha me Eurostat quiz interaktiv. Qëllimi i lojës është që të japë një përgjigje të saktë në çdo fushë në më pak se 7 minuta. Koha e mbetur është shtuar në rezultatin e përgjithshëm. Kuici ofron një vështrim më të thellë në aspekte të ndryshme të shteteve anëtare të Europës dhe testojnë njohuritë e pjesmarrësve në Bashkimin Europian.