Lajme për shtyp

Të dhënat e fundit Europiane publikohen si lajme për shyp, duke mbuluar treguesit e euros (GDP-në, inflacionin, papunësinë etj). Në kalendarin e lajmeve ju mund të gjeni të dhëna të përkohëshme për publikimet e treguesve të euros për të gjithë vitin. Të rejat për shtyp të Eurostatit mund të gjehen dhe në Twitter.