Databaza statistikore

Të gjitha të dhënat, të mbledhura nga Eurostati, janë te disponueshme në linkun Databaza Statistikore, i cili është një minierë ari për informacionin e vendeve anëtare te BE-së dhe ekonomive të tjera. Ajo përfshin sëbashku tabelat e paracaktuara dhe tabela me të dhëna të detajuara ku ju mund të bëni zgjedhjen e të dhënave tuaja dhe tabela të përzgjedhura.  Databaza Statistikore ka motorrin e tij të kërkimit i cili ju ndihmon të gjeni të gjitha grupet e të dhënave që përmbajnë fjalë kyçe në krye të përshkrimit të grupit të të dhënave.