Copyright/Politikat e Licenses

Përvec rasteve kur shprehet ndryshe, shkarkimi dhe riprodhimi i të dhënave/dokumentave në Eurostat për përdorim personal ose për shpërndarjen e mëtejshme jo-komerciale ose komerciale janë autorizuar të japin njohuritë e duhura  Eurostatit si burim. Ju lutem konsultoni informacionin mbi politikat e licensës për produkte të ndryshme të Eurostatit në Eurostat website.