Statistikat Europiane

Statistikat Europiane

 

INSTAT bashkepunon ngushtë me Eurostatin, në zyrën e statistikave të Bashkimit Europian. Përvec shpëerndarjes së të  dhënave në Eurostat ne gjithashtu ndihmojmë përdoruesit tanë të ndërhyjnë tek statistikat Europiane dhe të sigurojnë mbështetje perdorimi ne gjuhën kombëtare. Këtu është një përshkrim i shkurtër i shërbimeve që siguron Eurostati

 

Faqja e Eurostatit

Lajme për shtyp

Shpjeguesi Statistikor

Tabelat kryesore

Databaza Statistikore

Publikimet

Regjistrimi falas

Demostrimi

Mbështetësi i përdoruesit

Quiz i Eurostatit

Copyright/Politikat e Liçensës

Sistemi statistikor Europian