Ecuria e planit të aktiviteteve

Ecuria e planit të aktiviteteve tregon fazën në të cilën ka arritur INSTAT