Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave 2020

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave 2020

03 Maj 2019
Instituti i Statistikave
Instituti i Statistikave (INSTAT) në  bashkëpunim me UNFPA, organizoi ditën e sotme aktivitetin për ndarjen e çmimeve për fituesit e konkursit të logos së Cens …
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do…
22 Jan 2019
Instituti i Statistikave
Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave
26 Dhj 2018
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do…
04 Dhj 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësues të minoriteteve dhe grupeve etno-k…
19 Nën 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ për personat me aftësi të kufizuarmbi për draft-p…
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësuesit e Bashkësive Fetare  mbi draft-p…
INSTAT ka zhvilluar me sukses Cens-in e fundit të Popullsisë dhe Banesave në Tetor të vitit 2011. Në Dhjetor të vitit 2011 publikoi rezultatet paraprake ndërsa …
02 Nën 2018
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do…
Ecuria e planit të aktiviteteve tregon fazën në të cilën ka arritur INSTAT
Krye