Workshop - Sfidat që ka përpara Shqipëria si një vend kandidat në Bashkimin Europian

11 Sht 2014
INSTAT, Bld Zhan D’Arc Nr. 3, Tirana, Albania

Objektivi i këtij workshopi është të përgatisë më mirë INSTAT-in për sfidat konkrete në fushën e statistikave zyrtare me marrjen e statusit si vend kandidat të Shqipërisë. Ideja është për të kuptuar përmbajtjen e kapitullit 18 - diskutimet për të gjithë procedurën që do të çojnë në negociata dhe duke përgatitur INSTAT-in për diskutime mbi parimet e Sistemit Statistikor Evropian (ESS), duke shmangur vonesat e panevojshme në të gjithë procesin për Shqipërinë si një vend kandidat.