Trajnim për tabelat e Burim – Përdorimeve

03 - 05 Shk 2015
Tirana International Hotel

Ky trajnim organizohet nga IPA në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Statistikor IPA 2012. Pjesëmarrësit në këtë trajnim janë nga Shqipëria, Bosnja dhe Herzegovina, Kroacia, Serbia, Mali i Zi dhe Kosova.

Objektivat e Trajnimit: Të paraqesë një kuadër praktik për hartimin tabelave të Burim - Përdorimeve, dhe hartimin e tabelave Output - Input bazuar në ESA 2010. Kjo do të përfshijë hartimin e e programeve kompiuterike dhe një ilustrim numerike. Vendet pjesëmarrëse pritet të ofrojnë eksperiencen e tyre mbi metodat e hartimit.