Statistika të Forta Lokale Shqiptare

15 Maj 2018
Pallati i Kongreseve, Salla e Konferencave A, kati 2

Projekti SALSTAT do të shërbejë për të ndërtuar një sistem statistikor të qëndrueshëm në Shqipëri bazuar në të dhënat administrative, duke ndërtuar regjistra statistikorë. Financuar nga Qeveria Zvicerane, projekti do të fokusohet në mbështetjen e INSTAT-it si koordinator zyrtar i Sistemit Kombëtar të Statistikave, për të krijuar një ligj mbi regjistrat në Shqipëri, në përputhje me metodologjitë dhe standardet ndërkombëtare për zhvillimin e një sistemi efikas dhe të qëndrueshëm.

Statistika te Forta Lokale Shqiptare

Kliko videon më poshtë: