Fondi për Përshpejtimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm

17 Pri 2018 - 17 Pri 2018
Tirana International Hotel

Drejtoresha e Përgjithshme e Institutit të Statistikave, Znj. Delina Ibrahimaj ishte pjese e aktivitetit për prezantimin Fondi për Përshpejtimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Fondi për Përshpejtimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm synon drejtpërdrejtë financimin e veprimeve konkrete që përshpejtojnë arritjen e angazhimeve që vendi ynë ka ndërmarrë në kuadër të këtyre objektivave.